Yuvadin-Yuvanand

युवादिन

स्वामी विवेकानंदांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन १९९५ मध्ये सिपना शिक्षण प्रसारक मंडळ या संस्थेची स्थापना झाली. दि १२ जानेवारी   रोजी दर वर्षी प्रमाणे स्वामी विवेकानंद जयंती उत्सव “युवानन्द ” म्हणून साजरा करण्यात येतो.या कार्यक्रमाला वक्ता  म्हणून रामकृष्ण विवेकानंद सेवा आश्रम/रामकृष्ण मिशन प्रमुख   यांची उपस्थिती या सोहळ्याला असते. या प्रसंगी प्रमुख उपस्थिठांचे आणि प्रमुख वक्त्यांचे अमोल असे मागदर्शन विद्यार्थ्यांना लाभते . या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पुस्तक प्रदर्शनी , विज्ञान प्रदर्शनी ,ग्रामीण खेळ आट्यापाट्या /लंगडीचे आयोजन केले जाते.